Correctiepen Tipp-ex Shake 'n Squeeze 8ml

Product code: 416153

Verpakt per: stuk Prijs per: STUK Besteladvies: omdoos 10 STUK

€ 2,81 excl BTW
Logo
Logo
Icon
Icon
Specificaties
Productnummer: 416153
Merk: Tipp-ex
Verpakt per: stuk / 1
Prijs per: STUK
Kleuren: Wit
Kleuren: WIT
Omschrijving

Correctiepen van 8ml.

Nieuw toevoersysteem voor optimaal gemak en controle.

Met metalen schudkogel.

Precieze correctie en goede dekking.

Sneldrogend.

Gemakkelijk mee te nemen.

Kleur wit.

Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen.

Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

Na opname door de mond : De mond spoelen.

Geen braken opwekken.

Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.