Correctievloeistof Quantore 20ml

Product code: 416144

Verpakt per: omdoos Prijs per: STUK Besteladvies: overdoos 12 STUK

€ 1,53 excl BTW
Logo
Logo
Logo
Icon
Icon
Specificaties
Productnummer: 416144
Merk: Quantore
Verpakt per: omdoos / 3
Prijs per: STUK
Kleuren: Wit
Kleuren: WIT
Omschrijving

Superdekkende correctievloeistof in handige flacon.

Met borsteltje.

Veiligheidsinformatie: na inademing : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Na contact met de huid : huid met veel zeep en water afspoelen.

Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.

Na contact met de ogen : Onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

Na opname door de mond : De mond spoelen.

Geen braken opwekken.

Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.